Wie zijn we?

Villa Clementina is het enige inclusieve kinderdagverblijf in Vlaanderen dat vandaag een warm nest biedt aan 45 kinderen waarvan één derde een ernstige of meervoudige beperking heeft. Van bij het begin hanteren wij een eigen methodiek waarin alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen krijgen. Zij leven en spelen samen en leren van elkaar. Bovendien geven wij als eerste in de welzijnssector ook onderwijs aan onze kindjes met extra zorgbehoeften die tot de leeftijd van 6 jaar bij ons kunnen blijven.

Onze doelstellingen (groei idee & impact)

Wij willen onze werking verder uitbreiden, enerzijds door onze opvangcapaciteit met 30% op te voeren en anderzijds ons onderwijsproject een vast kader te geven.  Als erkend centrum voor inclusieve kinderopvang (‘Perspectief 2020’ v.d. Vlaamse Gemeenschap) begeleiden we andere kinderdagverblijven om kinderen met extra zorgnoden te integreren.

Daarnaast bouwen we als sociale onderneming doordrongen van diversiteit, het inclusief zorglandschap rond Villa Clementina verder uit. 

Want het kan (proof of evidence)

Villa Clementina is niet louter een filantropisch project. Op de zeven jaar van ons bestaan hebben wij bewezen dat het kan! Een multidisciplinair team van 13 medewerkers wordt versterkt door 30 vrijwilligers, waaronder mensen met een beperking. Iedereen zet zich in met zijn eigen talenten om de kinderen alle kansen te geven en wordt hier zelf gelukkig van.

Ons verdienmodel bestaat uit 50% subsidies, 25% facturatie aan de ouders en 25% giften en opbrengsten van evenementen. 

Ons succes is te danken aan de samenwerking tussen profit/non profit en de overheid, maar is tegelijk ook onze zwakte. Als één van deze pijlers wegvalt wordt ons bestaan bedreigd. Wij vragen ons ook oprecht af hoe lang wij kunnen blijven rekenen op de persoonsgebonden vrijgevigheid waarvan wij nu genieten. Daarom is het voor ons noodzakelijk om voortdurend nieuwe financiële bronnen te zoeken om te kunnen blijven groeien en bloeien. En vandaar zijn wij met het idee gestart om deze webshop te beginnen.