Levering en terugzending

Pakjes per post verstuurd worden geleverd door B Post binnen de 5 à 7 werkdagen. 

Het gaat alleen over non - food producten. Voedingsmiddelen en dranken worden niet verstuurd per post en zijn alleen ter plaatse af te halen.

De portkosten omvat het inpakken, opsturen via B Post. We adviseren uw order te groeperen. We garanderen dat alle pakjes worden in een degelijk verpakking wordt toegestuurd.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht van 14 dagen komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De Consument dient onmiddellijk na ontvangst van het product contact op te nemen via email : Info@villaclementina.be


Indien de consument een bedrag betaald heeft zal Villa clementina VZW dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen.

Voorwaarde is wel dat het product werd reeds terug ontvangen door Villa Clementina VZW. Of een sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via overschrijving op de doorgegeven rekening van de consument.

Bij beschadiging van het product dan is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Modelformulier voor herroeping 

Beste klant dit formulier moet U alleen invullen en terugzenden via info@villaclementina.be als U de overeenkomst wilt herroepen

VZW Villa Clementina Brusselsteenweg 143 1980 Zemst

Ik/wij deel/delen U hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen herroep/herroepen

Bestel op ......... Ontvangen op .............

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Rekening nr van de consument :

Datum:

Handtekening van consumet(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)